Home > ชาวบังคลาเทศที่กรุงดักกาซื้อตั๋วรถไฟกลับบ้านวันอีด

ชาวบังคลาเทศที่กรุงดักกาเบียดเสียดกันซื้อตั๋วรถไฟเพื่อกลับไปฉลองวันอีดกันที่บ้าน

ภาพนี้เป็นบรรยากาศวันที่ 5 ส.ค. 2012 ซึ่งเป็นวันแรกที่การรถไฟบังคลาเทศเปิดให้ซื้อตั๋วเดินทางช่วงวันอีดได้

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com