Home > ละศีลอดรอมดอนที่เขตซาราตอฟรัสเซีย

วันที่ 21 ก.ค. 2012 ชาวมุสลิมรัสเซียราว 100 คนร่วมละศีลอดเดือนรอมดอนที่มัสยิดของหมู่บ้านเวอร์ฮาซอฟกา เดอกาชี ในเขตซาราตอฟ แคว้นวอลกา มัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดของเขตซาราตอฟ มีอายุ 139 ปี สร้างขึ้นในปีค.ศ.1873 หรือพ.ศ.2416

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online: 1 Visitors  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com