Home > รอมดอนที่รัสเซีย: เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า

รอมดอนที่รัสเซีย: เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า

Ramadan in Russia: Feed the orphans

เด็กๆ มุสลิมรัสเซียจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากำลังเอ็นจอยงานละศีลอดเมื่อคืนวันที่ 11 กันยายน 2009 (น่ารัก น่าเอ็นดูทุกคน)

แปลโดย วาริษาฮ์ อัมรีล

http://www.newmuslimthailand.com/main/index.php

กาซาน, แคว้นตาตาร์สถาน, รัสเซีย – เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติ ‘อิสฮัค ฮัซรัต’ ที่มัสยิดซากาบันนอย ได้จัดงานรอมดอนแก่เด็กๆ มุสลิม 60 คนจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าชายเลขที่ 11 เมืองกาซาน เริ่มต้นจากจัดทัวร์ให้หนูๆ ทั้งหลายดูงานของกองดับเพลิงเพื่อจะได้รู้จักงานอุบัติภัยฉุกเฉิน เด็กๆ ได้ลองนั่งรถดับเพลิง ไซเรน ลองควบคุมความดันในการฉีดน้ำดับเพลิง จากนั้นมีการสาธิตให้ดูการช่วยชีวิตคนเมื่อเกิดอัคคีภัย

ที่มา: Ramadan in Russia: Feed the orphans. www.islamnew.ru/ : Russia. 12 September 2009.

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com