Home > วันอีดที่กรุงติรานา อัลบาเนีย

วันตรุษอีดิลฟิตรีย์ที่กรุงติรานา เมืองหลวงอัลบาเนีย

ภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2007 

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online: 3 Visitors  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com