Home > คืนลัยลาตุลก็อดที่เมืองเมดาน บัลแกเรีย

บรรยากาศคืนลัยลาตุลก็อดที่มัสยิดเมืองเมดาน ห่างจากเมืองโซเฟีย เมืองหลวงบัลแกเรียไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 293 กม.

ภาพจากสำนักข่าว AFP วันที่ 8 ตุลาคม 2007 

.......................................................................................................................................................

อ่านเพิ่มเติมเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมในบัลแกเรีย:

อิหม่ามบัลแกเรียผันตัวเองสู่วงการธุรกิจ  

'โปมัก' พี่น้องของเราที่บัลแกเรีย

วันกุรบาน-ไบรัม' ที่บัลแกเรีย 

 คืนลัยลาตุลกอดที่เมืองเมดาน บัลแกเรีย  

 สตรีบัลแกเรียนมุสลิม "อเลวี" ในเทศกาลอีเดอเลซ

 เจ้าสาวหน้าขาวแห่งบัลแกเรีย

 พิธีแต่งงานของชาว 'โปมัก' มุสลิมในบัลแกเรีย

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com