Home > บอสเนีย - พิธีละหมาดประจำปีก่อนรอมดอน

ประเพณีประจำปีที่บอสเนียก่อนเริ่มต้นรอมดอนหนึ่งวัน สตรีบอสเนีย 30,000 คนไปรวมตัวกันละหมาดใกล้ๆ ถ้ำ Djevojacka ที่เมือง Kladanj ห่างจากกรุงซาราเยโว เมืองหลวงบอสเนียราว 50 ไมล์ เพื่อความเป็นศิริมงคลอะไรทำนองนั้น

ภาพจากสำนักข่าว AP 31 สิงหาคม 2008

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com