Home > มุสลิมที่แอตแลนต้า จอร์เจีย อเมริกา ต้อนรับรอมดอน

มุสลิมที่แอตแลนต้า จอร์เจีย อเมริกา ต้อนรับรอมดอน

Ramadan brings time of reflection for Atlanta Muslims

โดย CHRISTOPHER QUINN | The Atlanta Journal-Constitution

แปลโดย อัล-ฮิลาล

http://www.newmuslimthailand.com/main/index.php

เริ่มต้นวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2008 นี้ละที่อับดุลรอซัก ออสมาน หนุ่มมุสลิมเมืองแอตแลนตา บอกว่า เขาพยายามจะเป็นคนดีกว่านี้ ทุกๆ วัน ตลอดเวลาหนึ่งเดือนเต็ม

เขาหวังว่าความตั้งใจดีนี้จะเป็นตลอดไปจนสิ้นปี

ออสมานเริ่มต้นปฏิบัติการตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นในวันจันทร์นี้ เขาจะเริ่มถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกตลอดเดือนกันยายน

ออสมานมิได้ถือศีลอดเพียงคนเดียว ชาวมุสลิมในเมโทรแอตแลนตาและทั่วทั้งโลกก็ร่วมถือศีลอดกับเขาในเดือนรอมดอนอันศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนละเว้นการดื่มกิน สูบบุหรี่ และการคิดไม่ดีต่อผู้อื่น

"ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีกว่าช่วงก่อนเดือนรอมดอน" ออสมานบอก

ในขณะที่อัมจัด เตาฟิก บอกว่า "รอมดอนเป็นทั้งการชำระล้างทางจิตวิญญาณ พอๆ กับการชำระล้างทางร่างกาย"

ชาวมุสลิมใช้เวลาช่วงรอมดอนไปกับการละหมาดและอ่านพระคัมภีร์อัล-กุรอาน รอมดอนเป็นช่วงแห่งการสะท้อนถึงศรัทธาและเป็นหนทางสู่ความเป็นคนที่ดีขึ้น

เขาบอกว่า ความหิวจากการอดอาหารเป็นการเตือนให้ชาวมุสลิมรับรู้ภาวะของผู้ยากไร้และผู้หิวโหย ชาวมุสลิมต้องนำเงินได้ประจำปีไปบริจาคทานหรือจ่ายซะกาต

ชาวมุสลิมในชุมชน โดยเฉพาะชมรมมุสลิมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ หาทางทำความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น ตัวอย่างเช่นพวกเขาทำอาหารเลี้ยงคนไร้บ้านในแอตแลนตา

เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ชาวมุสลิมจะไปรวมตัวกันที่มัสยิดหรือที่บ้าน ละศีลอดร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆ จากนั้นเมื่อครบหนึ่งเดือนก็จะมีงานฉลองใหญ่

อัมจัด เตาฟิก บอกว่ารอมดอนเป็นช่วงของการมีวินัยต่อตัวเอง "รอมดอนเป็นการฝึกฝนชาวมุสลิมให้เป็นคนดีตลอดทั้งปี"

ที่มา: Ramadan brings time of reflection for Atlanta Muslims. The Atlanta Journal-Constitution: Atlanta, Georgia, USA. Friday, August 29, 2008.

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com