Home > ชาวบอสเนียฉลองวันตรุษอีดิลฟิตรีย์

บรรยากาศวันอีดที่บอสเนีย

Bosnians celebrate Eid ul-Fitr

วันตรุษอีดิลฟิตรีย์ของบอสเนียปีนี้ตรงกับวันที่ 12 ตุลาคม 2007

งานใหญ่สุดอยู่ที่กรุงซาราเยโว เมืองหลวงของบอสเนีย ชาวเมืองละหมาดวันอีดกันที่ศูนย์กีฬา Skenderija sports hall

อีกมุมหนึ่งของการละหมาดวันอีดที่ศูนย์กีฬา Skenderija sports hall กรุงซาราเยโว

ที่ศูนย์กีฬา Skenderija sports hall กรุงซาราเยโว

ที่ศูนย์กีฬา Skenderija sports hall กรุงซาราเยโว

ส่วนภาพต่อไปนี้เป็นการละหมาดวันอีดที่มัสยิด White Mosque เมืองเซรเบรนิก้า บอสเนีย เมืองนี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของสงครามบอสเนีย ชาวบอสเนียผู้ชายและเด็กชาย 8,000 คนโดนกองทัพเซอร์เบียฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อปี 1995

ที่มา: http://bosnianews.blogspot.com/2007/10/bosnians-celebrate-eid-ul-fitr.html

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com