Home > ปธน.ปูตินแสดงความยินดีในวันอีดฯ กับชาวมุสลิมรัสเซีย

ปธน.ปูตินแสดงความยินดีในวันอีดฯ กับชาวมุสลิมรัสเซีย

Putin notes religious tolerance, peace-loving character of Russian Muslims

มอสโคว์, รัสเซีย Interfax) - นายวลาดิเมีย์ ปูติน (Vladimir Putin) ประธานาธิบดีประเทศรัสเซียได้แสดงความยินดีกับชาวมุสลิมรัสเซียเนื่องในโอกาสวันอีดิลฟิตรีย์ ซึ่งเป็นสิ้นสุดเดือนรอมดอน, รายงานจากเครมลินเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา

"เทศกาลนี้เป็นความสมบูรณ์แบบทางคุณธรรมและแรงบันดาลใจของผู้คนต่อศรัทธาในศาสนาและเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางจิตวิญญาณหลายศตวรรษที่ผ่านมา เป็นเทศกาลที่ส่งเสริมมิตรภาพและการสร้างสรรค์ ความเอื้ออาทร รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ยากไร้" ปูตินกล่าวในสารแสดงความยินดีของเขา

"ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้าน ความใจกว้างในการนับถือศาสนา ความสันติ ความยุติธรรม และใส่ใจในเพื่อนมนุษย์ เป็นคุณลักษณะของชาวมุสลิมในรัสเซียเสมอมาไม่ว่าแต่ละคนจะมาจากชาติพันธุ์ใดก็ตาม" ปูตินกล่าว

"ผมเชื่อว่าชาวรัสเชียนมุสลิมจะมีบทบาทต่อการส่งเสริมสันติภาพ ความมีไมตรีจิต ในสังคมของเราตลอดไป" ปูตินกล่าว

ที่มา: Putin notes religious tolerance, peace-loving character of Russian Muslims. Interfax.ru: Russia. 12 October 2007.

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1910576/posts

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com