Home > รอมดอนที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ภาพที่สวยงามที่สุดของเมืองนิวยอร์กสำหรับคนบางคน

แม้ไม่ได้อยู่จนได้เห็นภาพนี้ด้วยตาตัวเอง แค่ดูจากรูปก็ชื่นใจแล้ว

ป้ายรอมดอนมูบารอก (Ramadan Mubarak) สุขสันต์เดือนรอมดอน ที่หน้าศาลาว่าการเขตบรู้คลินของนิวยอร์ก

บรรดาหนุ่มๆ นั่งละหมาดที่ถนนบรอดเวย์ ใจกลางกรุงนิวยอร์ก

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com