Home > ปธน.อาร์โรโยประกาศให้วันอีดคือ 12 ต.ค.นี้เป็นวันหยุดของประเทศฟิลิปปินส์

นางกลอเรีย อาร์โรโย ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

ปธน.อาร์โรโยประกาศให้วันอีดคือ 12 ต.ค.นี้เป็นวันหยุดของประเทศฟิลิปปินส์

Arroyo declares October 12 Eid'l Fitr as regular holiday

แปลโดย วาริษาฮ์ อัมรีล

http://www.newmuslimthailand.com/main/index.php

อีดิลฟิตรีย์, เทศกาลฉลองสิ้นสุดเดือนรอมดอนซึ่งตรงกับวันที่ 12 ตุลาคมปีนี้, จะเป็นวันหยุดประจำปี (regular holiday) ของประเทศฟิลิปปินส์, ทำเนียบมาลากันยังของฟิลิปปินส์ประกาศเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา

Ignacio Bunye, โฆษกทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่า นางกลอเรีย อาร์โรโย ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ออกประกาศฉบับที่ 1397 ให้วันที่ 12 ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดของประเทศฟิลิปปินส์ "เพื่อฉลองวันอีดิลฟิตรีย์"

"เราเพิ่งจะออกประกาศนี้ เพราะการกำหนดวันเทศกาลของชาวมุสลิมต้องขึ้นอยู่กับการดูพระจันทร์" ทางทำเนียบรัฐบาลกล่าว

โลกมุสลิมฉลองวันอีดิลฟิตรีย์หลังสิ้นสุดเดือนรอมดอน

การเป็นวันหยุดประจำปีทำให้พนักงานหยุดงานได้และได้รับค่าจ้างตามปกติ

ที่มา: Arroyo declares October 12 Eid'l Fitr as regular holiday. GMANews.TV: Philippines. 1 October 2007.

http://www.gmanews.tv/story/62706/Arroyo-declares-October-12-Eidl-Fitr-as-regular-holiday

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com