Home > ผู้นำมุสลิมเดินทางไปประชุมโอไอซีทั้งเนื้อตัวมีแค่ผ้าขาวสองผืน!

องค์การความร่วมมืออิสลามหรือโอไอซีจัดประชุมสุดยอดผู้นำครั้งพิเศษที่ 4 ที่นครเมกกะ ซาอุฯ ช่วงวันที่ 14-15 ส.ค. 2012

มาดูชุดผู้นำประเทศมุสลิม 57 ประเทศตอนลงจากเครื่องบินที่เมืองเจดดาห์กันเถอะ

ชุดเดียวกันเลย. ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงผ้าขาวสองผืน.

ทุกคนมาในชุดทำอุมรอฮ!

555 Got cha!

 

คนแรก กษัตริย์อับดุลลาฮ์แห่งจอร์แดน ลงจากสนามบินเดินคุยมากับผู้ว่าเจดดาห์ เจ้าชายมิชาล บินมาเจด บินอับดุลอาซิส อัล-ซาอุด

คนที่สอง อมีรคูเวต ชี้คซาบาห์ อัล-อาห์หมัด อัล-ซาบาห์ มีผู้ว่านครเมกกะ เจ้าชายคาลิด อัล-ไฟซาล ไปรอรับที่สนามบินเจดดาห์

คนที่สาม ประธานาธิบดีอิหร่าน อาห์มาดีเนจาด มีผู้ว่านครเมกกะ เจ้าชายคาลิด อัล-ไฟซาล ไปรอรับที่สนามบินเจดดาห์

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ รอซัก มีผู้ว่านครเจดดาห์ เจ้าชายมิชาล บินมาเจด บินอับดุลอาซิส อัล-ซาอุด

ไปรอรับที่สนามบิน

ประธานาธิบดีซูดาน ฮัซซัน อัล-บาชีร มีผู้ว่านครเมกกะ เจ้าชายคาลิด อัล-ไฟซาล ไปรับถึงบันไดเครื่องบิน

ประธานาธิบดีเยเมน อับดุรรับบู มันซูร ฮาดี มีผู้ว่านครเมกกะ เจ้าชายคาลิด อัล-ไฟซาล ไปรับถึงบันไดเครื่องบินเช่นกัน

 

อมีรกาตาร์ ฮามัด บินคาลีฟา อัลทานี มีผู้ว่านครเมกกะ เจ้าชายคาลิด อัล-ไฟซาล ไปรอรับที่สนามบินเจดดาห์

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com