> ลัยลาตุลก็อดที่แคชเมียร์

ชาวมุสลิมในแคว้นแคชเมียร์ อินเดีย ละหมาดในคืนลัยลาตุลก็อดที่มัสยิดจามีอา ซึ่งมีอายุ 600 ปี ตั้งอยู่ที่ดาวน์ทาวน์เมืองศรีนาคา วันที่ 16 ส.ค. 2012