> สตรีบอสเนียอ่านอัล-กุรอานในมัสยิดช่วงรอมดอน

สตรีบอสเนียอ่านอัล-กุรอานในมัสยิดกรุงซาราเยโวช่วงเดือนรอมดอน ส.ค. 2012