> เด็กๆ ลิเบียประกวดท่องอัล-กุรอาน

งานประกวดท่องอัล-กุรอานเดือนรอมดอนที่มัสยิดอิหม่ามนาฟี เมืองเบงกาซี ลิเบีย ค่ำวันที่ 6 ส.ค. 2012