> ละหมาดตารอเวียฮที่กรุงบาคู อาร์เซอร์ไบจาน

ชาวมุสลิมกรุงบาคู ประเทศอาเซอร์ไบจาน ละหมาดตารอเวียฮ รอมดอนปี 2012

อาร์เซอร์ไบจานเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมานเติร์กหรือตุรกีในปัจจุบัน

ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม