> เด็กๆ อินโดนีเซียท่องกุรอานช่วงรอมดอน

เด็กๆ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซียท่องกุรอานช่วงรอมดอน วันที่ 25 ก.ค. 2012