> วันตรุษอีดิลฟิตรีย์ 2006 ที่โคโซโว

ชาวอัลบาเนียในโคโซโวละหมาดเนื่องในเทศกาลวันตรุษอีดิลฟิตรีย์ที่มัสยิดกลางของกรุงพริสตินา โคโซโว

ภาพจากสำนักข่าว AP วันที่ 23 ตุลาคม 2006. 

รุ่งอรุณวันอีด ชาวอัลบาเนียในโคโซโวไปมัสยิดกันตั้งกะเช้า