> รอมดอนที่เยเมน - ว่างจากขายของก็อ่านกุรอาน

บรรยากาศตลาดเมืองซานา ประเทศเยเมน ช่วงรอมดอน

ภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์ วันที่ 4 กันยายน 2008

ช่วงปลอดลูกค้าก็อ่านอัล-กุรอาน

ดูพ่อค้าคนข้างหลัง กำลังอ่านกุรอาน