> สารจากประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ส่งความสุขวันอีด

สารจากประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ส่งความสุขวันอีด

Eid Mubarak by George W. Bush

http://www.newmuslimthailand.com/main/index.php

ทำเนียบขาว

สำนักเลขานุการฝ่ายข่าว

สารจากประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช

11 ตุลาคม 2550

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังชาวมุสลิมทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกที่กำลังฉลองเทศกาลอีฎิ้ลฟิตรี หรือเทศกาลละศีลอด

ศาสนาอิสลามอันยิ่งใหญ่ช่วยพัฒนาสังคมของเรา และนำความสุขและความเข้มแข็งมาสู่ชนรุ่นต่างๆ ทั้งในอเมริกาและทั่วโลก เทศกาลอิฎิ้ลฟิตรีซึ่งมีระยะเวลาสามวันเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนแห่งการถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอน และเป็นช่วงเวลาแห่งการมองสู่อนาคตด้วยจิตวิญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่และความหวัง อีกทั้งเป็นโอกาสในการสร้างกุศลตามประเพณีอันงดงามของศาสนาอิสลาม ในช่วงเทศกาลนี้ ชาวมุสลิมจะมาชุมนุมร่วมกับญาติและมิตรสหายเพื่อรับประทานอาหารตามประเพณีของศาสนา และขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพร และทำบุญทำทานกับผู้ยากไร้

ประเทศของเราภูมิใจที่ได้เป็นดินแดนแห่งความเชื่อที่หลากหลาย ประชาชนชาวมุสลิมได้ทำให้สังคมของเรามีคุณค่ามากขึ้น ในวันที่หนึ่งของเดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือนแรกในปฏิทินอิสลาม ขอให้คนจากทุกศาสนารำลึกถึงค่านิยมที่เรายึดถือร่วมกัน รวมทั้งความรักในครอบครัว ความสำคัญของชุมชน และความสำนึกในพระคุณของพระเจ้า

ลอร่าและข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายที่กำลังฉลองเทศกาลละศีลอดอย่างรื่นเริง อีฎิ้ล มูบารัค

ที่มา: News Release, U.S. Embassy: Bangkok, Thailand. 11 October 2007.

http://thai.bangkok.usembassy.gov/